SKHU/WETA/1901/4.1/129

MODRANSKÝ VÍNNY FESTIVAL

Cezhraničná spolupráca obcí Modrany a Kocs

V poslednej dobe boli Modrany dejiskom niekoľkých rozvojových projektov. Príkladom tejto úspešnej série je projekt s názvom „Organizovanie spoločných festivalov v Modranoch a Kocsi“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/129), ktorý vďaka prezentácii miestnej ľudovej kultúry prispieva k zveľaďovaniu cestovného ruchu, k prehlbovaniu medzinárodných vzťahov a k budovaniu a rozvíjaniu priateľských vzťahov medzi obyvateľmi zapojených obcí, ako aj k rozširovaniu turistických možností v regióne. Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 48 824,72 eur.

V rámci projektu obec Modrany okrem iného zaobstará aj pivné sety, stoly, stoličky a stan v záujme zvýšenia úrovne tradičných miestnych podujatí.

 

Dínom-dánom v Modranoch

 

Obce Kocs a Modrany sa rozvíjajú ruka v ruke.

Ich spoločný projekt s názvom „Organizovanie spoločných festivalov v Modranoch a Kocsi“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/129) je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Vďaka nemu sa uskutočnia dňa 28. augusta v obci Kocs Dni obce spojené s gastrofestivalom, kým v dňoch 03. až 04. septembra bude v Modranoch očakávať záujemcov dvojdňový Vínny festival. Podujatia budú prebiehať v duchu maďarských a miestnych tradícií, za sprievodu bohatého kultúrneho a gastronomického programu. Na dvojdňovom Vínnom festivale v údoli Sutyú návštevníkov omámia ochutnávky vín, ako aj zábavné kultúrne a tradičné programy.

Obce pripravujú aj spoločnú publikáciu, ktorá predstaví hlavné turistické atrakcie, znamenitosti a programové ponuky v regióne – poskytne užitočné informácie nielen pre prichádzajúcich turistov ale aj pre širšiu verejnosť.

 

Modranský Vínny festival zožal úspech

 

V dňoch 03. až 04. septembra sa uskutočnil Modranský Vínny festival v miestnom údolí Sutyú. V piatok účastníkov zabávalo vystúpenie kapely Hu-Rock, v sobotu zasa klaun Tomi, mažoretky z Pribety, Modranský ženský spevácky zbor, Tamás Bernáth, B. Tóth László, moderné tance, modranské hry a dychový súbor.

Cieľová skupina, t. j. obyvatelia regiónu mali možnosť vybrať si z pestrej programovej ponuky pre nich vyhovujúcu opciu. Vďaka podujatiam realizovaným v rámci projektu bude turistický rozvoj sprevádzaný aj prínosmi z hľadiska miestneho hospodárstva, miestnym podnikateľom sa naskytla možnosť predstaviť svoje lokálne produkty, v rámci tradičného remeselníckeho jarmoku zasa majstri ponúkali svoje produkty prichádzajúcim návštevníkom.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci cezhraničného projektu s názvom „Organizovanie spoločných festivalov v Modranoch a Kocsi“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/129), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

Záverečné projektové podujatie v Modranoch

 

30. septembra sa uzatvára spoločný projekt Modrian a maďarskej obce Kocs. V tomto duchu sa dňa 24. septembra uskutočnila v priestoroch Modranského obecného úradu záverečná konferencia, v rámci ktorej starosta obce Modrany, Štefan Édes, a starosta obce Kocs, Simon László, predstavili jednotlivé aktivity projektu, dosiahnuté výsledky a úspechy, ako aj svoje skúsenosti nadobudnuté vďaka jeho implementácii. 

Projekt bol realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 48 824,72 eur.

 

MODRANSKÝ VÍNNY FESTIVAL

 

Tlačová správa 129 Modrany SK.pdf (378.58 kB)

Prílohy

Tlačová správa 129 Modrany SK.pdf

Tlačová správa 129 Modrany SK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,58 kB

Tlačová správa 129 Modrany SK.pdf

Tlačová správa 129 Modrany SK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,58 kB
Dátum vloženia: 12. 10. 2021 10:09
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 10. 2021 13:32