SKHU/1601/4.1/056 HEALTH4ALL

SKHU/1601/4.1/056 HEALTH4ALL

Vytýčeným cieľom nášho projektu je kvalitatívne zlepšenie služieb vo sfére sociálnej, zdravotníctva, infraštruktúry v spolupráci miestneho obyvateľstva v meste Ács (HU) a v obci Modrany (SK).

0dborné činnosti v rámci projektu sa skladajú z 3 častí:

(1) Rozširenie vedomostí a výmena skúseností odborných pracovníkov, v čom budú nápomocné odborné kurzy, oboznámením sa s dobrými cvičeniami, workshopmi, ktorý proces je efektívny v tom prípade ak propri rozvíjaní odborných kompetencií kladieme dôraz aj na ochranu psychického zdravia. Partneri si navzájom pomáhajú v rôznych témach, nakoľko to je nástrojom rozvinutia pohraničných regiónov.

(2) Hlavnou úlohou je zlepšenie sociálnej a zdravotnej situácie viacnásobne znevýhodneného  miestneho obyvateľstva. K zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva treba zdôrazniť rolu prevencie, aj tak rozsširujeme ich znalosti a pomáhame im aj  s preventívnymi zdravotnými prehliadkami. Druhou podmienkou posilnenia konkurencieschopnosti je posilnenie sociálnej integrácie, ktorá umožňuje začlenenie sa obyvateľov znevýhodneného prostredia. Pre nich sú nápomocné praktické tréningy a komunitné aktivity pri reintegrácii. V regióne znáša problémy aj pozícia rómskeho obyvateľstva, pre ktorých plánujeme dopytovo orientovaný integračný program. Dôležitým prvkom sociálnej kohézie je blahobyt, ktorý sa môže vytvoriť hlavne s pracovnými miestami, budeme podporovať marginalizované skupiny obyvateľstva     s pracovnými tréningmi, umiestniť sa a udržať získané pracovné pozície.

(3) K rozvíjanou zdravotnej infraštruktúry je podstatné, aby základná zdravotná strarostlivosť bola prístupná v mieste bydliska, čo partneri umožnia rekonštrukciou budov.

Publicita projektu

HEALTH4ALL_PRESS RELEASE ON PROJECT START_EN

HEALTH4ALL_sajtóközlemény a projekt indításáról_HU

HEALTH4ALL_Tlačová správa o zahájeníprojektu_SK

Delta Komárno

Aktivity projektu

Partnerské stretnutie – ÁCS

Tlačová konferencia – ÁCS

Rekonštrukcia budovy ambulancie

Spoznávanie osvedčených postupov – MODRANY

Meranie krvného cukru a tlaku

Meranie zraku detí

 

Tlačová správa o ukončení projektu

Tlacova_sprava_o_ukonceni_projektu_SK_082019.pdf (585.81 kB)

HEALTH4ALL_sajtóközlemény a projekt zárásáról_EN.pdf (397.27 kB)

HEALTH4ALL_sajtóközlemény a projekt zárásáról_HU.doc.pdf (397.87 kB)

 

Prílohy

HEALTH4ALL_sajtóközlemény-a-projekt-indításáról_EN.pdf

HEALTH4ALL_sajtóközlemény-a-projekt-indításáról_EN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,08 kB

HEALTH4ALL_sajtóközlemény-a-projekt-indításáról_HU.pdf

HEALTH4ALL_sajtóközlemény-a-projekt-indításáról_HU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,76 kB

HEALTH4ALL_sajtóközlemény-a-projekt-indításáról_SK.pdf

HEALTH4ALL_sajtóközlemény-a-projekt-indításáról_SK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,06 kB

Delta-KN.pdf

Delta-KN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,68 MB

Tlacova_sprava_o_ukonceni_projektu_SK_082019.pdf

Tlacova_sprava_o_ukonceni_projektu_SK_082019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,81 kB

HEALTH4ALL_sajtóközlemény a projekt zárásáról_EN.pdf

HEALTH4ALL_sajtóközlemény a projekt zárásáról_EN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,27 kB

HEALTH4ALL_sajtóközlemény a projekt zárásáról_HU.doc.pdf

HEALTH4ALL_sajtóközlemény a projekt zárásáról_HU.doc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,87 kB
Dátum vloženia: 11. 9. 2017 11:27
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 8. 2019 11:09