Modrany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Informácia pre voliča

 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

volby@obecmodrany.sk

 

E-mailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v  Modranoch:

volby@obecmodrany.sk

 

Rozhodnutie predsedu  o vyhlásení voliebdoEurópskehoparlamentu

 

ZÁPISNICA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE MODRANY