Modrany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Vážený občan,

 

v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2014-2023. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.

 

Dotazník môžete vyplniť TU:

https://docs.google.com/forms/d/1ujy4qEtnG0cTF-Jv9Ua76g1lxzB4opGsOeBcwC0tqj4/viewform?usp=send_form