Modrany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Vážení občania! 


Obec Modrany Vás vyzýva na dodržanie nasledovných bezpečnostných opatrení: 


 umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej 40 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.

 očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

 zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

 vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

 dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,

 vyhýbajte sa oblastiam s vysokou koncentráciou ľudí,

 v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, niekoľkokrát denne nárazovo vetrajte,

 ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.  

 

_o_robi_ak_ste_chor_COVID_19.pdf (333.11 kB)

10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19.pdf (297.21 kB)

Osoby_s_vy_m_rizikom_ochorenia_COVID_19.pdf (331.36 kB)

Pomoc_sebe_a_druh_m_COVID_19.pdf (279.8 kB)

instruktaz (1).mp4 (1.04 MB)

 

Zodpovedá: Správca Webu