Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Pozvánky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka 14.02.201911.02.2019
Pozvánka 13.12.201811.12.2018
Pozvánka 19.09.201814.09.2018
Pozvánka 19.06.201814.06.2018
Pozvánka 12.04.201809.04.2018
Pozvánka 07.02.201802.02.2018
Pozvánka 14.12.201708.12.2017
Pozvánka 16.08.201714.08.2017
Pozvánka 16.05.201710.05.2017
Pozvánka 25.04.201720.04.2017
Pozvánka 26.01.201712.01.2017
Pozvánka 30.05.201626.05.2016
Pozvánka 7.4.201623.03.2016
Pozvánka 18.02.201515.02.2015

Oznamy a informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 201920.03.2019
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 201828.02.2019
Voľba prezidenta SR 201928.01.2019
VZN 2019 o úhrade odpadu14.12.2018
VZN 2018 o sume úhrady za sociálnu službu14.12.2018
Zmluva-o-spoločenstve-Modrany10.09.2018
Pozvánka PLS Modrany 21.09.201821.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 201801.08.2018
Oznam o výberovom konaní pracovník KC Modrany04.06.2018
Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ Modrany21.05.2018
Verejná vyhláška13.02.2018
Africký mor ošípaných upozornenie12.02.2018
NÁVRH plánu KČ HK na I. polrok 201802.01.2018
Plnenie výdavkov podľa položiek r.2017-škola02.01.2018
Plnenie výdavkov podľa položiek r.2017-obec02.01.2018
Plnenie výdav. podľa funkč.člen r.2017-obec,zš02.01.2018
Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Modranoch12.12.2017
Návrh VZN o určení miesta a čas zápisu detí do ZŠ20.11.2017
Komunitný plán sociálnych služieb obce Modrany06.11.2017
Informácia a upozornenie na výskyt AMO v okolitých štátoch 08.08.201707.08.2017
Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Modrany17.05.2017
VZN o prispevku v materskej skole06.03.2017
VZN o príspevku v školskom klube detí27.02.2017
VZN o úhradách v školskej jedálni20.02.2017
VZN zápis do ZŠ06.02.2017
Pedagogický asistent SOV09.01.2017
Školský špeciálny pedagóg SOV09.01.2017
Správa HK Plán KČ HK na I. polrok 201702.01.2017
Príloha č.1 k ZÚ -plnenie výdavkov podľa položiek r.2016-škola02.01.2017
Príloha č.2 k ZÚ – plnenie výdavkov podľa položiek r.2016-obec02.01.2017
Príloha č.3 k ZÚ – plnenie výdav. podľa funkč.člen r.2016-obec zš02.01.2017
VZN 2016 o sume úhrady za sociálnu službu14.12.2016
Verejná vyhláška – Komvak11.07.2016
Výberové konanie Garant KC Modrany11.07.2016
Plán KČ OZ Modrany – 02.2016-návrh24.06.2016
Oznam o výberovom konaní Modrany11.04.2016
Oznámenie o začatí kontroly31.03.2016
Správa o kontrolnej činnosti HK26.03.2016
Výberové konanie KC Modrany22.03.2016
Žiadosť o hlasovanie do prenosnej schránky07.03.2016
Súhrnná správa o činnosti HK24.02.2016
Plán činnosti HK15.12.2015
PHSR obce Modrany 2016-202224.08.2015
Smernica č.3/201530.06.2015
Rokovací poriadok OZ01.04.2015
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Modrany30.03.2015
PHSR11.02.2013
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny01.03.2012
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK