Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Pozvánky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka 14.02.2019 11.02.2019
Pozvánka 13.12.2018 11.12.2018
Pozvánka 19.09.2018 14.09.2018
Pozvánka 19.06.2018 14.06.2018
Pozvánka 12.04.2018 09.04.2018
Pozvánka 07.02.2018 02.02.2018
Pozvánka 14.12.2017 08.12.2017
Pozvánka 16.08.2017 14.08.2017
Pozvánka 16.05.2017 10.05.2017
Pozvánka 25.04.2017 20.04.2017
Pozvánka 26.01.2017 12.01.2017
Pozvánka 30.05.2016 26.05.2016
Pozvánka 7.4.2016 23.03.2016
Pozvánka 18.02.2015 15.02.2015

Oznamy a informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet Obce Modrany za rok 2018 19.06.2019
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019 20.03.2019
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2018 28.02.2019
Voľba prezidenta SR 2019 28.01.2019
VZN 2019 o úhrade odpadu 14.12.2018
VZN 2018 o sume úhrady za sociálnu službu 14.12.2018
Zmluva-o-spoločenstve-Modrany 10.09.2018
Pozvánka PLS Modrany 21.09.2018 21.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 01.08.2018
Oznam o výberovom konaní pracovník KC Modrany 04.06.2018
Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ Modrany 21.05.2018
Verejná vyhláška 13.02.2018
Africký mor ošípaných upozornenie 12.02.2018
NÁVRH plánu KČ HK na I. polrok 2018 02.01.2018
Plnenie výdavkov podľa položiek r.2017-škola 02.01.2018
Plnenie výdavkov podľa položiek r.2017-obec 02.01.2018
Plnenie výdav. podľa funkč.člen r.2017-obec,zš 02.01.2018
Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Modranoch 12.12.2017
Návrh VZN o určení miesta a čas zápisu detí do ZŠ 20.11.2017
Komunitný plán sociálnych služieb obce Modrany 06.11.2017
Informácia a upozornenie na výskyt AMO v okolitých štátoch 08.08.2017 07.08.2017
Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Modrany 17.05.2017
VZN o prispevku v materskej skole 06.03.2017
VZN o príspevku v školskom klube detí 27.02.2017
VZN o úhradách v školskej jedálni 20.02.2017
VZN zápis do ZŠ 06.02.2017
Pedagogický asistent SOV 09.01.2017
Školský špeciálny pedagóg SOV 09.01.2017
Správa HK Plán KČ HK na I. polrok 2017 02.01.2017
Príloha č.1 k ZÚ -plnenie výdavkov podľa položiek r.2016-škola 02.01.2017
Príloha č.2 k ZÚ – plnenie výdavkov podľa položiek r.2016-obec 02.01.2017
Príloha č.3 k ZÚ – plnenie výdav. podľa funkč.člen r.2016-obec zš 02.01.2017
VZN 2016 o sume úhrady za sociálnu službu 14.12.2016
Verejná vyhláška – Komvak 11.07.2016
Výberové konanie Garant KC Modrany 11.07.2016
Plán KČ OZ Modrany – 02.2016-návrh 24.06.2016
Oznam o výberovom konaní Modrany 11.04.2016
Oznámenie o začatí kontroly 31.03.2016
Správa o kontrolnej činnosti HK 26.03.2016
Výberové konanie KC Modrany 22.03.2016
Žiadosť o hlasovanie do prenosnej schránky 07.03.2016
Súhrnná správa o činnosti HK 24.02.2016
Plán činnosti HK 15.12.2015
PHSR obce Modrany 2016-2022 24.08.2015
Smernica č.3/2015 30.06.2015
Rokovací poriadok OZ 01.04.2015
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Modrany 30.03.2015
PHSR 11.02.2013
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny 01.03.2012
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK