Modrany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

SKHU - 1901_4.1_124

FESTIVAL TRADIČNÝCH JEDÁL

FESTIVAL TRADIČNÝCH JEDÁL 09-10.07.2021

 

V rámci festivalu by sme chceli predstaviť tradičné, predovšetkým typické jedlá našej obce.
Modrany sa vyznačujú prípravou tzv. „kľúčového“ koláča pripravovaného pri príležitosti
svadobných hostín, kedy ho zo svadobného sprievodu rozdávajú zvedavcom. Predstavíme
jednotlivé kroky prípravy kľúčového koláča, vrátane zapletania, so zapojením návštevníkov, ktorí budú mať možnosť koláč ochutnať. Ďalšou charakteristickou skupinou sú zabíjačkové pokrmy, ktoré majú významnú tradíciu. Predstavíme techniky a celé postupy spracovania domáceho bravčového, od spracovania mäsa, cez prípravu huriek či klobás až po vypekanie masti. Vyvrcholením podujatia bude tradičná zabíjačková večera.

SKHU 124

 

Cezhraničná spolupráca

Modrany v spolupráci s maďarskou obcou Ács sa spoločne podieľajú na realizácii projektu s názvom „Festival Ácskapocs a Modranský vínny festival“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/124). Projekt je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, pričom jeho cieľom je prehlbovanie medzinárodných vzťahov, posilňovanie spolupráce medzi partnerskými obcami, ako aj zachovávanie tradícií a popularizácia miestnej kultúry.

Práve s cieľom oboznamovania širokej verejnosti s miestnymi kultúrnymi špecifikami dôjde v rámci projektu k realizácii tradičných podujatí, v rámci ktorých môžu návštevníci nazrieť do sveta tradičných tancov, hudby a remeselných programov oboch obcí. Dôkladnou implementáciou projektu vznikne unikátna cezhraničná turistická ponuka, prispievajúc k rozmachu návštevnosti regiónu.

Súčasťou projektu je v neposlednom rade publikácia spoločnej turistickej brožúry dvoch obcí. Svojím obsahom prispeje k predstaveniu hlavných turistických atrakcií, znamenitostí a programových možností v regióne, poskytne však okrem prichádzajúcich turistov užitočné informácie aj pre širokú verejnosť.

 

Spolupráca obcí Modrany a Ács pokračuje

Dve obce ležiace na opačných stranách hranice, Modrany a maďarská obec Ács, sa môžu pýšiť dlhoročnou spoluprácou. Samosprávy sú v neustálom kontakte, podieľajú sa na organizácii spoločných podujatí a návštevníci regiónu pravidelne s nadšením zapájajú do nimi ponúkaných programov.

Ich úspešná kooperácia pokračuje, tentokrát vo forme cezhraničného projektu s názvom „Festival Ácskapocs a Modranský vínny festival“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/124), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 48 933,19 eur. Cieľom projektu je prehlbovanie cezhraničných vzťahov, posilňovanie spolupráce medzi partnerskými obcami, zachovávanie tradícií a popularizácia miestnej kultúry.

V rámci tejto rozvojovej iniciatívy dôjde so zámerom oboznamovania širokej verejnosti s miestnymi kultúrnymi špecifikami k realizácii tradičných podujatí, v rámci ktorých môžu návštevníci nazrieť do sveta tradičných tancov, hudby a remeselných programov oboch obcí.

V maďarskej obci Ács sa dňa 20. júna uskutoční už zaužívaný festival Ács-Kapocs, v Modranoch zasa v dňoch 9. a 10. júla Festival tradičných pokrmov. Účasť na organizovaných podujatiach a jednotlivých prvkoch ich programovej ponuky je bezplatná. Okrem bohatého kultúrneho programu bude rodiny s malými deťmi očakávať i rozmanitý výber pre najmenších.

 

Spoločná publikácia obcí Modrany a Ács

Obce Modrany a Ács sa podieľajú na spoločnej realizácii projektu názvom „Festival Ácskapocs a Modranský vínny festival“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/124), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Publikácia svojím obsahom prispeje k predstaveniu hlavných turistických atrakcií, znamenitostí a programových možností v regióne, poskytne však okrem prichádzajúcich turistov užitočné informácie aj pre širokú verejnosť.

Cieľ rozvojovej iniciatívy spočíva v popularizácii miestnej kultúry založenej na zachovávaní tradícií, ako aj v prehlbovaní cezhraničnej kooperácie za súčasného podnietenia aktívneho spoločenského života. Prostredníctvom nej sa usilujú projektoví partneri oboznámiť s klenotmi regiónu nielen obyvateľov okolitých sídel, ale aj v ostatných regiónoch prekračujúc hranice Slovenska a Maďarska.

 

Cezhraničné festivaly V Modranoch a v obci Ács

Obce Modrany a Ács sa podieľajú na spoločnej realizácii projektu názvom „Festival Ácskapocs a Modranský vínny festival“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/124), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľ rozvojovej iniciatívy spočíva v popularizácii miestnej kultúry založenej na zachovávaní tradícií, ako aj v prehlbovaní cezhraničnej kooperácie za súčasného podnietenia aktívneho spoločenského života. Prostredníctvom nej sa usilujú projektoví partneri oboznámiť s klenotmi regiónu nielen obyvateľov okolitých sídel, ale aj v ostatných regiónoch prekračujúc hranice krajiny.

V duchu tejto myšlienky sa v obci Ács dňa 20. júna uskutočnil už zaužívaný Festival Ács-Kapocs, na ktorom bolo v stredobode predstavenie národných kultúr. V rámci programovej ponuky figurovali ľudoví umelci z Maďarska, zo Slovenska i spomedzi príslušníkov Rómskej komunity. Počas podujatia návštevníkov zabávali vystúpenia rozmanitých miestnych účinkujúcich, zúčastniť sa však mohli aj na obrade Ács-Kapocs. Organizátori očakávali záujemcov s bohatým programom. Vystúpili napríklad hudobné skupiny ako Ligeti Trió, Őrzők alebo Ismerős Arcok.

Napriek tomu, že na modranskom Festivale tradičných pokrmov patrila hlavná rola chutným jedlám a zábavnej hudbe, v programovej ponuke dostali svoje zaslúžené miesto aj moderné hudobné skupiny. Účastníci si mohli pozrieť program Tamása Bernátha, miestneho ženského speváckeho zboru, ženského speváckeho zboru a citarovej skupiny z Marcelovej, Tóniho Solymosa, José či Emmera Pétera. Rodiny s malými deťmi očakávalo aj predstavenie klauna. Vstup bol na obe podujatia bezplatný.

Prílohy

Web banner Modrany - 1901_4.1_129.png

Web banner Modrany - 1901_4.1_129.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 341,58 kB
Dátum vloženia: 7. 9. 2021 14:28
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 9. 2021 17:24