ZMLUVY

Zmluva Sigama s.r.o.

Kúpna zmluva Ladányi

Zmluva dotácie ZO ZPCC

DODATOK č. N20160229025D02 k Zmluve o spolupráci

Zmluva audit

MHP-SK-1-2018_1-000053_Támogatási szerződés

Zmluva Stavak

Zmulva 18_14_50j_17

Zmluva SČK

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva PREVAX s.r.o.

Kúpna zmluva Lave – Obec Modrany

Zmluva Komunálna poisťovňa -úraz § 54

Zmluva ZSE 7270

Zmluva ZSE 7289

Zmluva ZSE 7885

Zmluva ZSE 7889

STOLTES

Zmluva HUMANA

D O H O D A18/14/054/33 UPSVaR

Zmluva o národnom spolufinancovaní 

Mandátna zmluva Studnica

Zmluva Studnica

Úpsvar 14_2017_§54_dodatok1

Dohoda 18/14/012/6 ÚPSVAR

PZ KOMVaK_Modrany

Zmluva Prima Banka a.s.

Zmluva o pripojeni ZSDIS

Zmluva o pripojeni_ZSDIS

Zeerts s.r.o.

Zmluva HO PE Family

Zmluva Danubius

Zmluva Mirkom

Zmluva Nikker

Zmluva biomarina-biowaste

Dodatok biowaste

Dohoda Okresny súd Komárno

Mandátna_zmluva Danube

ÚPSVAR Dohoda č.17/14/010/39

Zmluva o spolupráci FCC

Mandátna_zmluva_Csókás Judit

Mandátna_zmluva  Csókas Judit publicita

Kúpna zmluva Kohút

Kúpna zmluva Papp

Danubius 2017

Mirkom 2017

Zmluva ÚPSVaR 2017KN05129

Generali PZP

Generali Havarijné

Zmluva MAS ZDŽO

Zmluva o dielo Festivitas

Zmluva o spolupráci

Zmluva Kicsi Szív

Dohoda Fibor

Zmluva Energium 

Zmluva Komdoor

Zmluva Pro Wood

Zmluva ZO-ZPCCH Modrany

Dodatok k Zmluve o spolupráci N20160115031D03- text

Patnerská zmluva Modrany – Ács

Zmluva Szuri Éliás

Zmluva MIT

Dohoda Úpsvar č.14_2017_§54

Zmluva č.57-NR-2016 – prevencie kriminality

Zmluva SČK Modrany

Úrazové poistenie

50J 2017

MPC_ZŠ_067

Združenie vinohradníkov

FK Modrany

ŠK 1959 Modrany

Madarász Ján 

VF projekt

Mandátna zmluva Csókás

Dohoda-c-16_14_010_40

Dohoda-c-16_14_012_37

Zmluva Ing. Farkasova

Dodatok-Doxx

Dodatok k zmluve NP POS

Zmluva Sigam

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke – MINV SR

Zmluva o spolupráci ASA

Zmluva ZD 1

Zmluva ZD 2

Zmluva ZD 3

Zmluva ZD 4

Zmluva ENVIROPOL

Zmluva NATUR -PACK

Zmluva Metal Servis

Z M L U V A č. 115463 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

DODATOK č.N20160229025D01 k Zmluve o spolupráci

Zmluva o dielo LINOSTICK

Prima Banka

Prvá Slovenská s.r.o.

Dodatok k Zmluve o spolupráci

Zmluva o spolupráci N20160229025

Zmluva o spolupráci N20160323007

Rámcová zmluva o výkone exekúcie

Úrazové poistenie 52a

Úrazové poistenie MOS

Zmluva ZSE 49312

Zmluva ZSE 49313

Zmluva ZSE 49315

Dohoda 5§52a2016

Dohoda 22_§54_2016_SnZ

Zmluva Csókás

Zmluva ÚPSVR SK Komárno

Zmluva Bofil

Zmluva o spolupráci IA MPSAVR SR

Kúpna zmluva Édes Imrich

Zmluva Mikle

Ing. Juliana Farkasová

B&V PRO s.r.o.

ZEERTS s.r.o.

THOR s.r.o.

Dohoda č. 15_14_010_46

Sponzorská zmluva_1

Sponzorská zmluva_2

Sponzorská zmluva_3

Sponzorské zmluva_4

Natur-pack

Zmluva ZD

Zmluva o spolupráci – ASA

Zmluva o reklame_HELORO

Zmluva 56NR2015

Zmluva Román Gábor

Kúpna zmluva Bajza

Kúpna zmluva Szente

Zmluva o výpožičke

Édes Rita kúpna zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2015

Dohoda – Sociálna poisťovňa

Dodatok ZSE

Dod č. 1 MŠ Prined

Dodatok č. 1/2015/422/2014

Dodatok č.1 PRINED

Dod.3 2015_115_2015

Zmluva o dielo RRA

Manadátna zmluva – Thor.pdf

Úrazové poistenie-aktivačná činnosť.pdf

Dohoda-dobrovoľnícka práca.pdf

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku-MŠ.pdf

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku-ZŠ.pdf

Dodatok – 50j.pdf

Dohoda – 50j.pdf

Zmuva o spolupráci-Komunitné centrum Modrany.pdf

Žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP.pdf

Kupna zmluva – Ildiko Tothova.pdf

Zmluva RRA Komarno.pdf

Zdravotná služba.pdf

Havarijne poistenie Octavia.pdf

PZP Octavia.pdf

A.S.A. dodatok.pdf

Auditor.pdf

Zmluva o poskytnuti dotacie.pdf

Kupna zmluva_Edita Pappova.pdf

Zamestnanost a socialna inkluzia.pdf

Priamy predaj dielňa s pozemkom Szenczi Viliam.pdf

Západoslovenská distribučná_2.pdf

Západoslovenská distribučná_1.pdf

Zmluva-ASA.pdf

Zmluva-RRA.pdf

Podpora opatrovateľskej služby-Dodatok.pdf

Zmluva_PRojekt INkluzívnej EDukácie.pdf

Zmluva_Édes.pdf

Zmluva – RRA.pdf

Právne služby vo vymedzenej oblasti-MODRANY.zmluva.pdf

Kúpna zmluva_Cseh.pdf

PRIMA BANKA.pdf

Audit účtovnej závierky.pdf

Kúpna zmluva-odpredaj.pdf

Zmluva Domeová.pdf

Kúpna zmluva RD č.357.pdf

Zmluva č. 111NR2013- Vybudovanie monitorovacieho systému.pdf

Kúpna zmluva_Mystic.pdf

Kúpna zmluva.pdf

Zmluva SPP_5.pdf

Zmluva SPP_4.pdf

Zmluva SPP_3.pdf

Zmluva SPP_2.pdf

Zmluva SPP_1.pdf

Zámenná zmluva-Andora.pdf

Urazove poist 2013.pdf

HELORO 2013_2.pdf

Dohoda 50j 2013_2.pdf

COMtherm 2013.pdf

Zámenná zmluva.pdf

WEBEX Media.pdf

VF Projekt Marketing.pdf

COOP Jednota_2013.pdf

BAU S M_2.pdf

Absolv prax.pdf

Zmluva o spolupráci A.S.A.pdf

Zmluva o pripojeni e-on.pdf

Ďalej

Comments are closed.