ÚRADNÁ TABUĽA

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Pozvánka 19_06_2018

Plnenie výdav. podľa funkč.člen r.2017-obec,zš

Plnenie výdavkov podľa položiek r.2017-obec

Plnenie výdavkov podľa položiek r.2017-škola

Záverečný účet obce za rok 2017-návrh

Pozvánka 12.04.2018

Verejná vyhláška

Pozvánka 07.02.2018

NÁVRH plánu KČ HK na I. polrok 2018

Návrh -Rozpočet2018-2020 výdavky Modrany

Rozpočet2018-2019-2020 príjmy-návrh-bežné 

Rozpočet2018-2019-2020 príjmy-návrh-kapit

Pozvánka 14.12.2017

Návrh VZN o určení miesta a čas zápisu detí do ZŠ

Plnenie rozpočtu za rok 2016

Výročná správa obce rok 2016 T_KUZ

Pozvánka 16.08.2017

Príloha č.3 k ZÚ – plnenie výdav. podľa funkč.člen r.2016-obec zš

Príloha č.2 k ZÚ – plnenie výdavkov podľa položiek r.2016-obec

Príloha č.1 k ZÚ -plnenie výdavkov podľa položiek r.2016-škola

Návrh – Záverečný účet obce Modrany za rok 2016

Pozvánka_ 16.05.2017

Pozvánka 25.04.2017

VZN o prispevku v materskej skole

VZN o príspevku v školskom klube detí

VZN o úhradách v školskej jedálni

VZN zápis do ZŠ

Rozpočet2017-2018-2019 výdavky Modrany-poslanci

Bežné príjmy 2017Kapitálové príjmy 2017

VZN 2016 o sume úhrady za sociálnu službu

Správa HK Plán KČ HK na I. polrok 2017

Pozvánka 26.01.2017

Verejná vyhláška – Komvak

Vážený občan,

 

v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2014-2023. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.

 

Dotazník môžete vyplniť TU:

https://docs.google.com/forms/d/1ujy4qEtnG0cTF-Jv9Ua76g1lxzB4opGsOeBcwC0tqj4/viewform?usp=send_form

 

Plán KČ OZ Modrany – 02.2016-návrh

PHSR obce Modrany_2016_2022

Smernica č.3/2015

Rokovací poriadok OZ

2015 -Modrany

Comments are closed.