OZNAMY

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ Modrany

Oznam o výberovom konaní pracovník KC Modrany

Africký mor ošípaných upozornenie

Komunitný plán sociálnych služieb obce Modrany 

Oznam ELEKOS

Dotaznik ku KPSS Obce Modrany

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2018

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Modranoch

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny

Informácia a upozornenie na výskyt AMO v okolitých štátoch 08.08.2017

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Modrany

Prerušenie distribúcie ZSE

Prerušenie dodávky KOMVaK

Pozvánka  – Meghívó  26.01.2017

Školský špeciálny pedagóg SOV

Pedagogický asistent SOV

Harmonogram-vyvozu-komunalneho odpadu

Harmonogram-vyvozu-separovaneho_papier

Harmonogram-vyvozu-separovaneho_pet

Verejná vyhláška – Komvak

Záverečný účet obce za rok 2015 -Modrany

Výberové konanie Garant KC Modrany

Prerušenie distribúcie elektriny

Meghívó – Pozvánka

KÖZÖS EURÓPAI JÖVŐ

Súhrná správa o činnosti HK

Správa o kontrolnej činnosti HK

Oznámenie o začatí kontroly

Oznam o výberovom konaní Modrany

Pozvánka OZ 7.4.2016

Výberové konanie KC Modrany

Žiadosť o hlasovanie do prenosnej schránky

Separovaný zber papier 2016

Separovaný zber  plasty 2016

Zber komunálneho odpadu_2016

Pozvánka – Meghívó

Plán činnosti HK

ASA Separovaný zber – plastové fľaše

ASA Separovaný zber – papier

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Modrany

Comments are closed.